Dịch sang Tiếng Anh:

 • soda pop   
  (Noun  ) (noun   )
   
  sweetened, carbonated beverage
   
  sweetened, carbonated beverage
 • blood             
  (noun, adjv   )
 • fresh water   
 • freshwater   
  (adjv   )
 • julep   
 • sirup   
  (noun   )
 • syrup     
  (noun   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (6)

cá nước ngọtcoarse fish
không thêm nước ngọtdry
lấy nước ngọtwater
ở nước ngọtfreshwater
rùa nước ngọtterrapin
thùng đựng nước ngọtscuttle-cask

Ví dụ câu "nước ngọt", bản dịch bộ nhớ

add example
Nó chỉ mọc nơi có nước ngọt gần đó, như sông hay hồIt only grows where there' s fresh water nearby, like a river or lake
Ngọt...... mọng nướcSweet...... juicy
Chúng tôi đã ăn bánh săng đuých, bánh ngọt điểm tâm.v..vWe ate sandwiches, cakes, and so on.
Anh có muốn miếng bánh ngọt khác không?How about another piece of cake?
Anh có muốn miếng bánh ngọt khác không?You want another slice of cake?
Kẹo ngọt Thị giác KDENameKDE Eye Candy
Vật hiến tế ngọt ngào của tôiMy sweet vessel
Kẹo ngọt Thị giác KDENameKDE System Guard
Hoặc sau nhiều tuần trong nướcAs if the week was in the water
Đang ở trang 1. Tìm thấy 329 câu phù hợp với cụm từ nước ngọt.Tìm thấy trong 0,334 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.