Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

Translation was converted into meaning  liên kết
Leonardo José RaimundoFri May 06 20:29:59 UTC 2016
New translation: pt: Lamentações -> nb: Klagesangene  liên kết
Leonardo José RaimundoFri May 06 20:27:40 UTC 2016
Translation was converted into meaning  liên kết
Leonardo José RaimundoFri May 06 19:30:20 UTC 2016
New translation: pt: Cantares -> nb: Høysangen  liên kết
Leonardo José RaimundoFri May 06 19:28:55 UTC 2016
New translation: fr: bouffi -> pl: spuchnięty  liên kết
Jean ChristopheFri May 06 19:23:58 UTC 2016
New translation: ru: полчаса -> hu: félórája  liên kết
Wolf LászlóFri May 06 19:16:14 UTC 2016
New translation: ru: через полчаса -> hu: fél óra múlva  liên kết
Wolf LászlóFri May 06 19:12:26 UTC 2016
New translation: ru: через полчаса -> hu: fél órán belül  liên kết
Wolf LászlóFri May 06 19:12:03 UTC 2016
New translation: ar: بالأساس -> uk: по суті  liên kết
a...y@ukr.netFri May 06 19:08:40 UTC 2016
New translation: uk: ринкова економіка -> ar: الإقتصاد الحر  liên kết
a...y@ukr.netFri May 06 19:07:46 UTC 2016
New translation: ar: إقتصاد السوق -> uk: ринкова економіка  liên kết
a...y@ukr.netFri May 06 19:07:09 UTC 2016
New translation: ar: شبه جزيرة القرم -> uk: Крим  liên kết
a...y@ukr.netFri May 06 19:05:56 UTC 2016

Xã hội