Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: en: thermal undercooling -> tr: ısıl aşırı soğuma  liên kết
Çağlar Oğuz Kağan YükselSat Apr 25 13:48:14 CEST 2015
New translation: ar: لاتعطي قلبك لمن لا قلب له لانه حتما سيخذلك ولاتعطي حروفك لمن لايقرأ لأنه بلاشك سيسئ فهمك ولاتعطي صوتك لمن لايسمع فلن يجيب عليك حينها إلا الصدى -> ku: هلو  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:17:20 CEST 2015
New translation: ar: لاتعطي قلبك لمن لا قلب له لانه حتما سيخذلك ولاتعطي حروفك لمن لايقرأ لأنه بلاشك سيسئ فهمك ولاتعطي صوتك لمن لايسمع فلن يجيب عليك حينها إلا الصدى -> ku: هلو  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:16:25 CEST 2015
New translation: ar: كيف -> ku: كيف حالك  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:15:35 CEST 2015
New translation: ar: لاتعطي قلبك لمن لا قلب له لانه حتما سيخذلك ولاتعطي حروفك لمن لايقرأ لأنه بلاشك سيسئ فهمك ولاتعطي صوتك لمن لايسمع فلن يجيب عليك حينها إلا الصدى -> ku: كيف حالك  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:14:23 CEST 2015
New translation: ar: لاتعطي قلبك لمن لا قلب له لانه حتما سيخذلك ولاتعطي حروفك لمن لايقرأ لأنه بلاشك سيسئ فهمك ولاتعطي صوتك لمن لايسمع فلن يجيب عليك حينها إلا الصدى -> ku: لاتعطي قلبك لمن لا قلب له لانه حتما سيخذلك ولاتعطي حروفك لمن لايقرأ لأنه بلاشك سيسئ فهمك ولاتعطي صوتك لمن لايسمع فلن يجيب عليك حينها إلا الصدى  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:13:23 CEST 2015
New translation: ar: هلو -> ku: لاتعطي قلبك لمن لا قلب له لانه حتما سيخذلك ولاتعطي حروفك لمن لايقرأ لأنه بلاشك سيسئ فهمك ولاتعطي صوتك لمن لايسمع فلن يجيب عليك حينها إلا الصدى  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:12:05 CEST 2015
New translation: ar: هلو -> ku: هلو  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:11:40 CEST 2015
New translation: ar: 9:19pm سماعة الهاتف، وتسمى أيضا جهاز الاستقبال. في الواقع، بل تشمل المتلقي مما يتيح لك سماع والمرسل من خلالها تستطيع التحدث. فإنه قد يكون لها أيضا التحكم في مستوى الصوت أو الشريط الذي فيمكن -> ku: هلو  liên kết
Lonnie MryousefSat Apr 25 13:10:34 CEST 2015
New audio: cy: Persona  liên kết
Rhodri DaviesSat Apr 25 13:09:31 CEST 2015
New translation: ru: ушное давление -> es: Tensión auditiva  liên kết
CovarrubiasSat Apr 25 12:59:33 CEST 2015
New translation: ru: глазное давление -> es: Presión ocular  liên kết
CovarrubiasSat Apr 25 12:57:30 CEST 2015

Xã hội