Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: en: Love is like a dream you don't wanna wake up from -> gd: Love is like a dream you don't wanna wake up from  liên kết
Aurora StuartFri Jul 03 18:25:10 CEST 2015
New translation: cs: parek v rohliku -> pl: hot - dog  liên kết
Natalia SchmidtFri Jul 03 18:17:26 CEST 2015
New translation: es: mantenerse al día -> it: stare al passo  liên kết
Gloria MenatoFri Jul 03 17:17:38 CEST 2015
New translation: fa: جنگل -> lki: دارین  liên kết
mehrdad lakiFri Jul 03 17:05:07 CEST 2015
New translation: fa: جهان -> lki: جهون  liên kết
mehrdad lakiFri Jul 03 17:04:39 CEST 2015
New translation: fa: خان -> lki: خون  liên kết
mehrdad lakiFri Jul 03 16:59:13 CEST 2015
New translation: fa: خان -> lki: توشمال  liên kết
mehrdad lakiFri Jul 03 16:58:51 CEST 2015
New translation: fa: تک تیرانداز -> lki: گله گوله آژ  liên kết
mehrdad lakiFri Jul 03 16:57:51 CEST 2015
New translation: fa: ثروتمند -> lki: دوله مه ن  liên kết
mehrdad lakiFri Jul 03 16:53:57 CEST 2015
New translation: cmn: wo gege -> en: My elder brother  liên kết
Walter RodriguezFri Jul 03 16:28:37 CEST 2015
New translation: pl: czwórnik -> ru: четверник  liên kết
b...a@gmail.comFri Jul 03 15:50:11 CEST 2015
New translation: pl: grodzica -> ru: шпунт  liên kết
b...a@gmail.comFri Jul 03 14:56:16 CEST 2015

Xã hội