Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: ar: عارم -> uk: величезний  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:40:33 CEST 2015
New translation: ar: عارف -> uk: знавець  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:39:53 CEST 2015
New translation: ar: مَوَّنَ -> uk: оснащувати  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:25:33 CEST 2015
New translation: ar: مَوَّنَ -> uk: постачати  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:23:52 CEST 2015
New translation: ar: مَوَّنَ -> uk: обладнати  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:23:09 CEST 2015
New translation: ar: مَوَّنَ -> uk: забезпечити  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:22:39 CEST 2015
New translation: en: in good shape -> cs: v dobré formě  liên kết
s...o@centrum.czTue Mar 31 23:08:15 CEST 2015
New translation: ur: kaneez -> en: Maid  liên kết
Banaras KhanTue Mar 31 23:05:30 CEST 2015
New translation: ar: أمنيات -> uk: бажання  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 23:04:44 CEST 2015
New translation: ar: مان -> uk: брехати  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 22:59:29 CEST 2015
New translation: ar: ناهٍ -> uk: той, хто забороняє  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 31 22:58:14 CEST 2015
New translation: bci: n'nɛn -> de: Tier  liên kết
KouadioTue Mar 31 22:55:28 CEST 2015

Xã hội