Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: zh: 血型 -> mis_xug: utŗufe coŗ  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:13:15 CEST 2015
New translation: mis_xug: utŗau -> zh: 血液  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:12:27 CEST 2015
New translation: mis_xug: utŗau -> zh: 血  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:12:06 CEST 2015
New translation: mis_xug: vinỏu -> zh: 驗  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:10:30 CEST 2015
New translation: mis_xug: vinỏu -> zh: 化驗  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:10:12 CEST 2015
New translation: mis_xug: vinỏu -> zh: 檢查  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:09:59 CEST 2015
New translation: zh: 醫院 -> mis_xug: jiotảz  liên kết
xjjAstrusTue Jul 28 03:04:14 CEST 2015
New translation: pt: Argélia -> rom: अॆलगएऋइअॆ  liên kết
l...o@bol.com.brTue Jul 28 02:38:10 CEST 2015
New translation: ar: نفقات -> en: expenses  liên kết
Rustam ApaevTue Jul 28 00:59:20 CEST 2015
New translation: pt: África do Sul -> rom: आफिूका मइहमएेऋइ  liên kết
l...o@bol.com.brMon Jul 27 23:45:50 CEST 2015
New translation: ms: rafsyam -> cmn: wong choi  liên kết
ahmad rafsyamjaniMon Jul 27 23:20:07 CEST 2015
New translation: ro: Tombstones -> ar: اهلا  liên kết
r...n@hotmail.frMon Jul 27 22:52:27 CEST 2015

Xã hội