Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: fr: coeur de boeuf -> pl: bawole serce  liên kết
d...u@gmail.comTue Mar 03 17:24:47 CET 2015
New translation: ar: مجانس -> uk: подібний  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 03 17:18:29 CET 2015
New translation: pt: Guiné Equatorial -> na: Ekwadorel Guinea  liên kết
l...o@bol.com.brTue Mar 03 17:18:18 CET 2015
New translation: ar: مجانس -> uk: схожий  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 03 17:17:52 CET 2015
New translation: fr: mignardise -> pl: przesadna staranność  liên kết
d...u@gmail.comTue Mar 03 17:14:54 CET 2015
New translation: ar: سَكَّاف -> uk: чоботар  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 03 17:13:37 CET 2015
New translation: ar: سَكَّاف -> uk: швець  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 03 17:13:20 CET 2015
New translation: pt: Canárias -> na: Kanaries  liên kết
l...o@bol.com.brTue Mar 03 17:05:53 CET 2015
New translation: en: a throttle hold on -> ar: يضيق الخناق على  liên kết
Muh SabryTue Mar 03 16:59:43 CET 2015
New translation: tr: uçbey -> ru: правитель пограничной области  liên kết
Shushanik AbaghyanTue Mar 03 16:55:26 CET 2015
New translation: ar: خَرِف -> uk: маразматик  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 03 16:54:37 CET 2015
New translation: ar: خَرِف -> uk: старий дурень  liên kết
a...y@ukr.netTue Mar 03 16:54:15 CET 2015

Xã hội