Dịch sang Tiếng Anh:

 • french fries   
  (Noun  )
   
  deep fried strips of potato
   
  deep fried strips of potato
   
  deep fried strips of potato

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (1)

Ví dụ câu "khoai tây chiên", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Một con chiên ngoan đạo
en I think they know my son!-- Yeah!
vi Lại còn chiên giòn nữa?
en Extra crispy?
vi Muốn chiên với cái gì?
en Do you want fries with that?
vi WordReference. com Dịch: Tiếng Tây Ban Nha sang tiếng AnhQuery
en WordReference. com Translation: Spanish to English
vi Đại Tây Dương/Madeira
en Atlantic/Madeira
vi Ả từng sống ở Tây Ban Nha năm '
en She paid some electric bills in Spain, '
vi Đại Tây Dương/Stanley
en Atlantic/Stanley
vi Bản dịch Tây Ban Nha
en Spanish translations
vi Đại Tây Dương/Bermuda
en Atlantic/Bermuda
vi Đại Tây Dương/Faeroe
en Atlantic/Faroe
vi Từ điển của Viện hàn lâm Tây Ban Nha (RAE) Query
en Dictionary of the Spanish Academy (RAE
vi Giọng nam tiếng Tây Ban Nha ở MỹFestivalVoiceName
en Americas Spanish Male
vi Tây Sa-ha-raName
en Western Sahara
vi KLettres giúp trẻ nhỏ hay người lớn học một ngôn ngữ mới bằng cách liên hệ âm thanh và chữ cái trong ngôn ngữ đó. Hiện có ‧ ngôn ngữ: tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Luganda, tiếng Ấn Độ latinh hoá, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Slovakia
en KLettres helps a very young child or an adult learning a new language by associating sounds and letters in this language. ‧ languages are available: Arabian, Brazilian Portuguese, British, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hebrew, Italian, Kannada, Low Saxon, Luganda, Romanized Hindi, Spanish, Slovak and Telugu
Đang ở trang 1. Tìm thấy 74 câu phù hợp với cụm từ khoai tây chiên.Tìm thấy trong 0,248 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.