Dịch sang Tiếng Anh:

 • goodbye       
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  farewell
   
  farewell
 • night       
  (Interjection  ) (noun, adjv   )
   
  Short for good night
   
  Short for good night
 • ave   
  (noun   )
 • bye       
 • bye-bye   
  (misc   )
 • good bye     
 • part         
  (verb, noun, adjv   )
 • say goodbye. goodbye   
 • see you     
 • vale   
  (noun   )

Ý nghĩa:

 
goodbye

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (6)

chào tạm biệtbye-bye; au revoir; goodbye
lời chào tạm biệtgoodbye; ave
lời chúc tạm biệtfarewell
lời tạm biệtvalediction
sự tạm biệtvalediction
tam biệtfarewell

Ví dụ câu "tạm biệt", bản dịch bộ nhớ

add example
Tạm biệt, MaxGoodbye, Max
Chỉ là chào tạm biệtI' m just saying good- bye
Tạm biệt, hẹn gặp lạiGoodbye.See you again the next time
Sao tôi lại có cảm giác là anh muốn nói tạm biệt nhỉ?Why do I feel like you' re saying good- bye to me?
Vẫy ta tạm biệtWaving goodbye
Tạm biệt, LauraGood- bye, Laura
Tạm biệt ông chủBye- bye boss
Phân biệt bảng tạm và sự lựa chọnSeparate clipboard and selection
Tạm biệt, Diệp sư phụGoodbye, Master Ip
Kích thước lịch sử & bảng tạmClipboard history size
Đồ thị này cho bạn xem toàn cảnh của cách sử dụng bộ nhớ vật lý trên hệ thống. Phần lớn hệ điều hành (gồm Linux) sẽ sử dụng càng nhiều bộ nhớ vật lý càng có thể, như bộ nhớ tạm đĩa, để tăng tốc độ của hiệu suất hệ thống. Có nghĩalà nếu bạn có một ít Bộ nhớ vật lý còn rảnh và nhiều Bộ nhớ tạm đĩa, hệ thống có cấu hình tốtThis graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
Không thể tạo máy in tạm thờiUnable to create temporary printer
Ngăn & chặn sự rỗng bảng tạmPrevent empty clipboard
Đang ở trang 1. Tìm thấy 331 câu phù hợp với cụm từ tạm biệt.Tìm thấy trong 0,687 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.