Dịch sang Tiếng Anh:

  • I don't understand   
    (Phrase  )
     
    I don't understand
  • Do you like big booty girls with big tits? lol seriously cuz thats what i have. Is that too much for you to handle?   
  • pila na imo edad   
  • ure hav not age   

Ví dụ câu "tôi không hiểu", bản dịch bộ nhớ

add example
Thật lòng nhé, tôi cũng không hiểu chúng ta đang chiến đấu với ai ở đây nữaI don' t even know who we' re fighting for over there, to be real honest with you
Tôi đã nói với ông ấy bằng tiếng Anh, nhưng tôi đã không làm ông ấy hiểu tôi.I spoke to him in English, but I couldn't make myself understood.
Không ai hiểu được tôi hết.Nobody understands me.
Vấn đề là, tất cả đã được làm cả rồi.Hiểu tôi đang nói gì không?Problem is, it' s all been done before
Tôi không hiểu.I don't understand.
Không có gì, tôi nói rằng tôi đã hiểuNothing, I said I understand
Ông hiểukhông, đưa tôi cái PDA đó điYou know what, give me that guys PDA
Chúng tôi hiểu đó không phải là lỗi của cô, vì cô đã quên...... mình là ai và đang trốn chạy chúng tôiUnderstand it' s not your fault you' re forgetting who you are and running from us
Tôi không hiểu tiếng Đức.I don't understand German.
Có nhiều chữ tôi không hiểu.There are many words that I don't understand.
Tôi không thể giải thích được nó cho ông hiểuI couldn' t explain it to you
Ngài không thể hiểu được nỗi đau của tôi đâuyou woke me up for such a trivial affair?
hiểu ý tôi nói không?Do you know what I' m saying?
Tôi không hiểuI don' t understand
Tôi hoàn toàn không hiểu bạn.I don't quite follow you.
Tôi đã bị phiền đủ lắm rồi, anh hiểu không?I got enough trouble, okay?
Tôi không hiểuDo not understand
Tôi không hiểu sao cô lại hứng thú với chuyện này đến thếI do not know how may be interested in this crap
Tôi không hiểu.I don't get it.
Tôi vẫn không hiểu sao mấy người lại tìm được ‧ conI do not understand how you found one
Tôi không hiểu, nó trong đáp lạiI don' t know, it' s not responding
Tôi hiểu rằng các quý cô thường không tỏ ra háo hứcI know ladies don' t seek to seem too eager
Đang ở trang 1. Tìm thấy 14178 câu phù hợp với cụm từ tôi không hiểu.Tìm thấy trong 7,247 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.