Dịch sang Tiếng Anh:

 
coriander

Ví dụ câu "ngò rí", bản dịch bộ nhớ

add example
No translation memories found.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 0 câu phù hợp với cụm từ ngò rí.Tìm thấy trong 0,135 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.