Dịch sang Tiếng Anh:

 • lunch         
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  meal around midday
   
  Meal usually eaten at midday.
   
  meal around midday
 • dinner           
  (noun   )
   
  Meal usually eaten at midday.
 • luncheon     
  (noun   ) []
   
  Meal usually eaten at midday.
 • tiffin   

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (1)

Ví dụ câu "bữa ăn trưa", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Bữa ăn trưa của tôi đấy
en Don' t touch that!It' s my lunch
vi Bạn hãy ăn xong bữa trưa đi nào!
en Please eat up your dinner.
vi Chị ấy giúp nấu bữa ăn trưa.
en She helped cook lunch.
vi Bạn đã suy nghĩ về vấn đề này hết cả buổi sáng rồi. Đi ăn trưa đi.
en You have been thinking about this problem the whole morning. Take a break; go eat lunch.
vi Một vài sinh viên ngồi trên ghế băng ăn trưa.
en Some students were sitting on the bench and having lunch.
vi Chị mời em đến ăn trưa
en You invited me to midday meal
vi Tôi bị đau dạ dầy sau bữa ăn.
en My stomach aches after meals.
vi Cathey con ơi, bữa ăn sẵn sàng rồi!
en Cathy, darling, lunch is ready!
vi Chúng tôi có khả năng nấu ‧ bữa ăn
en We are perfectly able to keep a cook
vi Tôi không thích trà, vậy tôi uống cà phê trong bữa ăn sáng.
en I don't like tea, in general I have coffee with my breakfast.
vi Cậu phải ăn nhiều nhiều bữa ăn trong cô đơn
en You get to eat a lot of meals by yourself
vi Anh ấy im lặng trong bữa ăn.
en He kept silent during the meal.
vi Tôi vừa xong bữa ăn thì anh bạn của tôi gọi điện thoại cho tôi để mời tôi đi ăn ở ngoài.
en I had hardly finished my meal when my friend phoned me and invited me out for dinner.
vi Bữa ăn tối đó ko có thịt mày đâu
en Supper will never be you
vi Mẹ đang bận nấu bữa ăn tối.
en Mother is busy preparing dinner.
vi Cô ấy mời con đến ăn bữa tối
en She has invited me to dine with her
vi "Má, con có thể ăn một miếng bánh quy được không?" "Không. Con không nên ăn giữa bữa ăn."
en "Mom, please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
Đang ở trang 1. Tìm thấy 414 câu phù hợp với cụm từ bữa ăn trưa.Tìm thấy trong 0,896 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.