Dịch sang Tiếng Anh:

  • house-wares   

Ví dụ câu "đồ dùng gia đình", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Truyền hình hủy hoại cuộc sống gia đình.
en Television is ruining family life.
vi Đó là gia đình tôi, có thể chúng gặp rắc rối
en Maybe they are in trouble
vi Chị đang là gánh nặng của gia đình
en I' m already a burden to my parents
vi Em là gia đình duy nhất mà anh có
en You' re the only family I' ve got
vi Anh lập gia đình chưa?
en You married?
vi Gia đình tôi vẫn ở SevastopoI
en My family is still in Sevastopol
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1856 câu phù hợp với cụm từ đồ dùng gia đình.Tìm thấy trong 1,712 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.