Dịch sang Tiếng Anh:

 • Taiwan   
  (Proper noun  ) (name, noun   ) []
   
  East Asian country
   
  A partially recognised state in East Asia which governs a number of islands claimed by the People's Republic of China, including the island of Taiwan.
   
  East Asian country
 • Republic of China   
  (Proper noun  )
   
  state in East Asia
   
  state in East Asia
 • adsa   
  (sdfs  fdsf) [sdf]
   
  dsfsd
   
  dsafdsa
 • việt nam   
   
  Tôi cảm thấy thích con người nước Đài Loan
 • đài loan   
   
  thiên tướng quân
 • ngoc thao   
 •    

Picture dictionary

Taiwan
Taiwan

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (10)

Điện ảnh Đài Loan
Cinema of Taiwan
Hiệp hội bóng đá Đài Loan
Chinese Taipei Football Association
Kinh tế Đài Loan
Economy of Taiwan
Nhân khẩu Đài Loan
Demographics of Taiwan
Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan
Taiwan Taoyuan International Airport
tại sao bạn muốn sang đài loan làm việc
wei shen me ni xiang dao taiwan qu
Tiếng Đài Loan
sda; Taiwanese; a

Ví dụ câu "Đài Loan", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Hãy loan tin
en Spread the word!
vi Đây là tài liệu của một đài FM
en These are documents from an FM radio station
vi Đây là bản tin thời sự lúc ‧ giờ sáng của Đài Action News
en This is the ‧: ‧ a. m. edition of Action News
vi Đài phun Hạt (GL) Name
en Particle Fountain (GL
vi Ta sẽ tìm lâu đài và bằng cách nào đó, ta
en I' il find that castle and somehow, I
vi Đó là đài tưởng niệm nhà Cameron
en So there' s the Camerons ' monument
vi Các người lên chuyền đài Maury Povich luôn luôn tự phụ vấn đề ngươi yêu họ đi với người khác.
en The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them.
vi Tổng đài trực đây
en MAN ON PHONE
vi Thuyền trưởng, mời ngài lên đài chỉ huy
en Captain, you' re needed on the bridge
Đang ở trang 1. Tìm thấy 69 câu phù hợp với cụm từ Đài Loan.Tìm thấy trong 0,547 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.