Dịch sang Tiếng Việt:

  • Kiêu hãnh và định kiến   

Ví dụ câu "Pride and Prejudice", bản dịch bộ nhớ

add example
en I banished you from the pride lands
vi Ta đã cấm ngươi trở về vùng đất danh vọng
en You know the penalty for returning to the pride lands
vi Ngươi biết hình phạt khi dám trở lại vùng đất danh vọng là gì mà
en This just happens to be the best smorgasbord in the pride lands
vi Đây hứa hẹn là bữa ăn ngon nhất trên vùng đất danh vọng
en You should not pass 'lock ' as an argument to pppd. Check/etc/ppp/options and ~/. ppprc
vi Bạn không nên gửi « lock » (khoá) làm đối số cho pppd. Kiểm tra «/etc/ppp/options » « ~/. ppprc »
en Green (Cyan and Yellow
vi Xanh lá cây (xanh lông mòng vàng
en kppp cannot execute: %‧ Please make sure that you have given kppp setuid permission and that pppd is executable
vi kppp không thể thực hiện: % ‧ Hãy kiểm tra xem bạn đã ủy cho kppp quyền setuid khả năng thực hiện
Đang ở trang 1. Tìm thấy 3781 câu phù hợp với cụm từ Pride and Prejudice.Tìm thấy trong 126,428 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.