Dịch sang Tiếng Việt:

  • Caloocan   

Ví dụ câu "Caloocan City", bản dịch bộ nhớ

add example
en She didn't like city life.
vi Chị ấy không thích sống ở thành phố.
en I know.This was my favorite view of the city when I was a kid. I really wanted you to see this
vi Anh biết. Đây là nơi ngắm thành phố yêu thích của anh khi anh còn bé. < iAnh thực sự muốn em được thấy
en A glance from her the whole city falls
vi Nhất hàm tiếu khuynh thành
en I' m from New York City too
vi Tôi cũng đến từ New York
en I will show you around the city.
vi Tôi sẽ dẫn anh tham quan thành phố.
en I’m from the city.
vi Tôi đến từ thành phố.
en Paris is the most beautiful city in the world.
vi Paris là một thành phố đẹp nhất thế giới.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 70 câu phù hợp với cụm từ Caloocan City.Tìm thấy trong 8,033 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.