phát âm: IPA: ˌɡutə‿ˈnaχt  

Dịch sang Tiếng Việt:

  • chúc ngủ ngon   
    (Phrase  )

    Hiện biến cách

Ví dụ câu "gute Nacht", bản dịch bộ nhớ

add example
Gute Nacht, DonTạm biệt, Don
Gute Nacht, TsuyakoHẹn gặp lại bà, Tsuyako
Gute Arbeit letzte NachtCảm ơn vì tối qua
Nun gut, die Nacht ist sehr lang, oder?Đêm cũng dài quá ha?
Gute Nacht. Träum was Schönes.Ngủ ngon. Chúc bạn nhiều giấc mơ đẹp.
Die Hunde bellten die ganze Nacht über.Lũ chó sủa suốt cả đêm.
Er arbeitete Tag und Nacht im Interesse seiner Firma.Anh ấy làm việc ngày đêm vì lợi ích của xí nghiệp mình.
Mir war die ganze Nacht kalt und unbehaglich.Tôi cảm thấy lanh và khó chịu suốt đếm.
Wollen wir heute nacht wegbleiben?Chúng ta ở ngoài đêm nay nhé?
Aus irgendeinem Grund fühle ich mich nachts lebendiger.Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn vào ban đêm.
Wir haben die ganze Nacht gesprochenWe' ve talked the whole night through
Tom redete die ganze Nacht.Tom nói suốt đêm.
Tom hat die Nacht im Gefängnis verbracht.Tom ở trong nhà giam cả đêm.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 253 câu phù hợp với cụm từ gute Nacht.Tìm thấy trong 11,775 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.