phát âm: IPA: ˌɡutə‿ˈnaχt  

Dịch sang Tiếng Việt:

  • chúc ngủ ngon   
    (Phrase  )

    Hiện biến cách

Ví dụ câu "gute Nacht", bản dịch bộ nhớ

add example
de Gute Arbeit letzte Nacht
vi Cảm ơn vì tối qua
de Nun gut, die Nacht ist sehr lang, oder?
vi Đêm cũng dài quá ha?
de Gute Nacht, Tsuyako
vi Hẹn gặp lại bà, Tsuyako
de Gute Nacht. Träum was Schönes.
vi Ngủ ngon. Chúc bạn nhiều giấc mơ đẹp.
de Gute Nacht, Don
vi Tạm biệt, Don
de Die erste Nacht in der Sie geschlafen hat, haben Sie unsere Tür aufgebrochen
vi Ðêm đầu tiên nó ngủ là cái dêm mà cô đã xông vào cửa nhà chúng tôi
de Ich hatte letzte Nacht einen schrecklichen Traum.
vi Đêm qua tôi có một giấc mơ kinh khủng.
de Wollen wir heute nacht wegbleiben?
vi Chúng ta ở ngoài đêm nay nhé?
de Tom hat die Nacht im Gefängnis verbracht.
vi Tom ở trong nhà giam cả đêm.
de Nacht der AußerirdischenName
vi Đêm tối Người ngoài hành tinhName
de Ich erinnere mich an die Nacht, in der ich die Milchstraße zum ersten Mal sah.
vi Tôi nhớ đêm tôi lần đầu tiên trông thấy dải Ngân Hà.
de Wir müssen sie heute Nacht befreien
vi Phải cứu họ thôi!
de Wir haben die ganze Nacht gesprochen
vi We' ve talked the whole night through
Đang ở trang 1. Tìm thấy 253 câu phù hợp với cụm từ gute Nacht.Tìm thấy trong 12,598 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.