Dịch sang Tiếng Anh:

  • caw   
    (verb, ijec   )

Ví dụ câu "tiếng quạ kêu", bản dịch bộ nhớ

add example
* Tầm Thủ sẽ lên tiếng kêu gọi * * khi mọi người phải gọi Rahl là chúa tể ** the seeker then shall sound his call * * when men call darken rahl their lord *
KLettres giúp trẻ nhỏ hay người lớn học một ngôn ngữ mới bằng cách liên hệ âm thanh và chữ cái trong ngôn ngữ đó. Hiện có ‧ ngôn ngữ: tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Luganda, tiếng Ấn Độ latinh hoá, tiếng Tây Ban Nha và tiếng SlovakiaKLettres helps a very young child or an adult learning a new language by associating sounds and letters in this language. ‧ languages are available: Arabian, Brazilian Portuguese, British, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hebrew, Italian, Kannada, Low Saxon, Luganda, Romanized Hindi, Spanish, Slovak and Telugu
Vậy, chỉ cần xử con quạ rồi tiêu diệt thằng đó thôiSo, kill the crow and destroy the man
Khi tao diện kiến Darken Rahl ngày mai, tao sẽ xin phép được chính tay lột da sống kẻ phản bội, treo lên sào ở giao lộ, nơi mọi khách qua đường có thể xem cảnh lũ quạ moi mắt nó ra và lấy đó làm gươngWhen I stand before darken rahl tomorrow, I will tell him that I took itUpon myself to flay the traitor alive, tied to a pole at the crossroad, Where all the passersby can watch the crows feast on his eyeballs
Anh nên bị băm ra thành từng mảnh rồi thả cho quạ ăn!You should be cut into stale Iittle bits and fed to the crows!
Rồi đôi khi, chỉ đôi khi thôi... con quạ có thể sẽ mang linh hồn đó quay lại để sửa chữa những lỗi lầmThen sometimes, just sometimes... the crow can bring that soul back to put the wrong things right
h‧, không thấy con quạ đâuthere' s no raven
Người ta đã từng tin rằng khi có ai đó mất đi... một con quạ sẽ mang linh hồn người đó... đến vùng đất của cái chếtPeople once believed that when someone dies... a crow carries their soul to the land of the dead
Bình thường, bộ điều giải đợi phát hiện tiếng chuông gọi trên đường dây điện thoại, ngụ ý rằng nó có khả năng quay số. Nếu bộ điều giải của bạn không nhận ra tiếng đó, hoặc hệ thống điện thoại cục bộ không phát ra tiếng như vậy, tắt tùy chọn này. Mặc định:: BậtNormally the modem waits for a dial tone from your phone line, indicating that it can start to dial a number. If your modem does not recognize this sound, or your local phone system does not emit such a tone, uncheck this option Default:: On
Văn bản-sang-Tiếng nói Đây là cấu hình cho dịch vụ Văn bản sang Tiếng nói dcop Nó cho phép các ứng dụng khác truy cập vào tài nguyên của Văn bản sang Tiếng nói Nhớ cài đặt một ngôn ngữ mặc định, nó sẽ được dùng bởi đa số các ứng dụngText-to-Speech This is the configuration for the text-to-speech dcop service This allows other applications to access text-to-speech resources Be sure to configure a default language for the language you are using as this will be the language used by most of the applications
Tôi đã học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa.I studied English, French and Chinese.
LEO-Dịch tiếng Pháp sang tiếng ĐứcQueryMultitran-Translate Between Spanish and Russian
Anh ta thích tiếng Pháp hơn tiếng Đức.He prefers French to German.
LEO-Dịch tiếng Pháp sang tiếng ĐứcNameLEO-Translate Between French and German
Tôi tốn hơn hai tiếng đồng hồ để dịch hai ba trang tiếng Mỹ.It took me more than two hours to translate a few pages of English.
Ở đây bạn có thể chọn những ngôn ngữ sẽ bị KDE dùng. Nếu ngôn ngữ thứ nhất trong danh sách không phải sẵn sàng, điều thứ hai sẽ được dùng, v. v. Nếu chỉ có tiếng Anh của Mỹ sẵn sàng, chưa cài đặt bản dịch nào. Bạn có thể lấy gói dịch cho nhiều ngôn ngữ khác nhau từ cùng nơi lấy KDE. Ghi chú rằng một số ứng dụng có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn: trong trường hợp đó, chương trình tự động dự trữ tiếng Anh của MỹHere you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US English
LEO-Dịch tiếng Đức sang tiếng PhápQueryLEO-Translate Between German and French
Tôi thông dịch những lời anh ta nói từ tiếng Pháp sang tiếng Nhật.I interpreted what he said in French into Japanese.
WordReference. com Dịch: Tiếng Anh sang tiếng PhápQueryWordReference. com Translation: English to French
LEO-Dịch tiếng Đức sang tiếng PhápQueryMultitran-Translate Between Italian and Russian
Nó giống tiếng Anh hơn là tiếng ViệtIt was more English than Vietnamese
Chuông hệ thống Ở đây có thể chọn âm thanh của chuông thông thường, nghĩa là tiếng " bíp " mà bạn vẫn thường nghe thấy khi có lỗi. Chú ý là bạn có thể thay đổi âm thanh này nhiều hơn nữa qua môđun điều khiển " Dành cho người tàn tật ", ví dụ có thể chọn một tập tin âm thanh sẽ được chạy thay vì tiếng chuông thông thườngSystem Bell Here you can customize the sound of the standard system bell, i. e. the " beep " you always hear when there is something wrong. Note that you can further customize this sound using the " Accessibility " control module; for example, you can choose a sound file to be played instead of the standard bell
Chúng tôi đã học tiếng Nga thay vì tiếng Pháp.We learned Russian instead of French.
Mike và em gái biết nói tiếng Pháp, nhưng không biết nói tiếng Nhật.Mike and his sister can speak French, but they can't speak Japanese.
Người ngoại đó nói tiếng Nhật như là tiếng mẹ đẻ của mình.That foreigner spoke Japanese as if it were his native language.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 399 câu phù hợp với cụm từ tiếng quạ kêu.Tìm thấy trong 4,571 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.