Dịch sang Tiếng Anh:

  • french fries   
    (Noun  )
     
    deep fried strips of potato

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (1)

khoai tây chiên fried western potatofrench fries

Ví dụ câu "khoai tây chiên", bản dịch bộ nhớ

add example
Lại còn chiên giòn nữa?Extra crispy?
Một con chiên ngoan đạoI think they know my son!-- Yeah!
Muốn chiên với cái gì?Do you want fries with that?
Tây Sa-ha-raNameWestern Sahara
Đại Tây Dương/Jan_ MayenAtlantic/Jan_Mayen
Từ điển của Viện hàn lâm Tây Ban Nha (RAE) QueryDictionary of the Spanish Academy (RAE
Miền Đông, Miền Trung và Miền TâyEastern, Central and Western
Anh ấy đang nói về việc sang Tây Ban Nha mùa đông này.He is talking of going to Spain this winter.
Sao, đến Tây Virgínia?What, to West Virgínia?
Pháp là ở Tây Âu.France is in Western Europe.
Địa chỉ là đường số ‧ Tây nhà ‧, Los AngelesWe located on West Third Street the number ‧ in Los Angeles
Giọng nữ tiếng Tây Ban Nha ở MỹFestivalVoiceNameAmericas Spanish Female
Đại Tây Dương/South_ GeorgiaAtlantic/South_Georgia
Tối thứ ba ngày ‧ tâyAt ‧ on Tuesday night
Đại Tây Dương/ReykjavikAtlantic/Reykjavik
Phía tây ContinentalWest of the Continental
WordReference. com Dịch: tiếng Anh sang tiếng Tây Ban NhaQueryWordReference. com Translation: English to Spanish
Đang ở trang 1. Tìm thấy 74 câu phù hợp với cụm từ khoai tây chiên.Tìm thấy trong 0,277 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.