Dịch sang Tiếng Anh:

  • multiplication table   
    (noun   )
  • multiplication tables   

Ví dụ câu "bảng cửu chương", bản dịch bộ nhớ

add example
một chương trình KDE để học bảng chữ cáiNamea KDE program to learn the alphabet
Xuất ra một tệp tin văn bản, sử dụng dấu chấm phẩy để phân cách. Có thể sử dụng cho các chương trình bảng tính như KSpreadExport to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
Dùng tuỳ chọn này sẽ có tác dụng là bảng tạm sẽ không bao giờ bị rỗng. Ví dụ khi một chương trình thoát, bảng tạm sẽ thường bị rỗngSelecting this option has the effect, that the clipboard can never be emptied. E. g. when an application exits, the clipboard would usually be emptied
Niềm khao khát vĩnh cửu tình yêu của phụ nữThe eternal hunger of women for love
Kích cỡ bảng sơ đồ điểm ảnh tối đaMax. pixel map table size
Chép URL vào bảng nhápCopy URL to Clipboard
& Xuất bảng làm việc& Export Worksheet
Ảnh xạ lại nhanh bảng chọnFast palette remapping
Tài sản bảng làm việcWorksheet Properties
Klipper-công cụ bảng tạmKlipper-Clipboard Tool
Sao chép đoạn văn đã chọn hiện tại trong lịch sử vào bảng nhápCopies the currently selected phrases from the history to the clipboard
Tiểu dụng trên bảng điều khiển để chuyển đổi màn hình nền ảoNameVirtual desktop nine is selected
Mạng-Bảng số hóaStencilsNetwork-Digitizing Board
Không có mục trên bảng ánh sángRemove all items from LightTable
Cấu hình Viền BảngConfigure Table Borders
Đang so chép vùng chọn vào bảng nhápCopying selection to clipboard
Chọn bảng chọnSelect a palette
Bỏ qua một bảngSkipping a table
Hiện mục trên bảng phảiSynchronize preview from left and right panels
Cấu hình bảng nằm bên cạnh chứa lịch sử duyệt mạngNameConfigure the history sidebar
Dùng tập tin & riêng cho mỗi bảngUse & separate files for each table
Đây là ô xem thử ảnh chụp hiện thời. Ảnh này có thể được kéo vào ứng dụng/tài liệu khác để sao chép toàn bộ ảnh chụp vào đó. Hãy thử với bộ quản lý tập tin Konqueror. Cũng có thể sao chép ảnh vào bảng nháp bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl+C. NAME OF TRANSLATORSThis is a preview of the current snapshot. The image can be dragged to another application or document to copy the full screenshot there. Try it with the Konqueror file manager. You can also copy the image to the clipboard by pressing Ctrl+C
Bảng Tuần hoàn các Nguyên tốNamePeriodic Table of Elements
Đang ở trang 1. Tìm thấy 570 câu phù hợp với cụm từ bảng cửu chương.Tìm thấy trong 0,327 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.