Dịch sang Tiếng Anh:

  • One Hundred and One Dalmatians   

Ví dụ câu "101 con chó đốm", bản dịch bộ nhớ

add example
Tôi chôn con chó của tôi tại nghĩa trang gia súc.I buried my dog at the pet cemetery.
Đẻ ý con chó mập đó!Keep a Iook out for that fat one in shades!
Đồ chó cái, cô đúng là ‧ con chó cáiBitch, you' re a real bitch
mày sẽ không bao giờ gặp lại mấy con chó đó nữayou never hear of those dogs again
Bắt chước Dharmendra- diễn viên Ấn Độ) Mày sẽ chết như một con chó Romeo!Imitating Dharmendra) You' ‧ die Iike a dog Romeo!
Hình như con chó hay cắn.I guess the dog bites.
Con chó thích loại thực phẩm này.The dog likes that kind of food.
Con chó chăn cừu lùa đàn cừu vào bãi chăn thả.A sheep dog drives the flock to the pasture.
Con chó em tên là Winston à?Your dog' s named Winston?
Con chó vớ vẩn!Nonsense persons!
Sao cô nuôi ‧ con chó lớn vậy?Why did you take a dog so big?
Đưa đây cho tao, con chó cái!Gimme that, you bitch!
Rồi chúng để mặc nó ở đó như một con chóAnd then they left her there like a dog
Đã thế, con này mà chóAnd, man, that thing' s dog
Can đảm lên con chó này!Steel your fucking nerve!
Ngươi định bày tỏ chút sĩ diện trước mặt cô bạn nhỏ này sao, nhưng nếu nói chuyện với ta cái kiểu đó, ta sẽ vứt lưỡi ngươi cho chó ăn đấy, thằng ranh con láo xượcYou may think you' re showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I' il feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!
Cám ơn bạn đã nuôi con chó hằng ngày.Please feed the dog every day.
Mấy con chó đó chưa trả à?Those dogs haven' t paid me?
Bắt chước ShahRukh Khan- diễn viên Ấn Độ) Còn bày đặt làm con chó!Imitating ShahRukh Khan) Don' t try to be a dog!
Có nhiều con chó bị bắt rồi. và họ bị nhốt ở đằng sau rồi bị chở đi luôn!Some dogs get caught.... and the municipality workers Iock them in the van and drive off!
Tôi có hai con chó, ba con mèo và sáu con gà.I have two dogs, three cats, and six chickens.
Anh là con chó trong giấc mơ emI' m the dog of your dreams
Nếu anh yêu em, anh hãy yêu cả con chó của em.If you love me, love my dog too.
Đi thôi, mấy con chó!Come on then, pussy' oles
Thằng Jones sơn con chó rồiJones painted the- the dog
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1863 câu phù hợp với cụm từ 101 con chó đốm.Tìm thấy trong 0,847 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.