Dịch sang Tiếng Anh:

  • One Hundred and One Dalmatians   

Ví dụ câu "101 con chó đốm", bản dịch bộ nhớ

add example
Anh hãy bảo cô ấy đừng lại gần con chó nhiều quá.Tell her not to get near the dog.
Can đảm lên con chó này!Steel your fucking nerve!
Anh là con chó trong giấc mơ emI' m the dog of your dreams
Hình như Laila không thích chó đẹp trai nếu không. cô ấy sẽ không bao giờ hắt hủi một người đẹp trai. một con chó trẻ táo bạo như mình!Looks Iike Laila doesn' t Iike handsome dogs otherwise.. she would never have spurned a handsome.. dashing young dog Iike me!
Bắt chước ShahRukh Khan- diễn viên Ấn Độ) Còn bày đặt làm con chó!Imitating ShahRukh Khan) Don' t try to be a dog!
Ngươi định bày tỏ chút sĩ diện trước mặt cô bạn nhỏ này sao, nhưng nếu nói chuyện với ta cái kiểu đó, ta sẽ vứt lưỡi ngươi cho chó ăn đấy, thằng ranh con láo xượcYou may think you' re showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I' il feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!
Đi thôi, mấy con chó!Come on then, pussy' oles
Đưa đây cho tao, con chó cái!Gimme that, you bitch!
Đồ chó cái, cô đúng là ‧ con chó cáiBitch, you' re a real bitch
Con chó cái ấy đâu rồi?Where is the fucking bitch?
Con chó chết rồi.The dog is dead.
Con chó em tên là Winston à?Your dog' s named Winston?
Anh ấy có hai con chó.He has two dogs.
Cám ơn bạn đã nuôi con chó hằng ngày.Please feed the dog every day.
Con chó bị mất tíchBloody dog' s gone missing
Có nhiều con chó bị bắt rồi. và họ bị nhốt ở đằng sau rồi bị chở đi luôn!Some dogs get caught.... and the municipality workers Iock them in the van and drive off!
Tôi có hai con chó, ba con mèo và sáu con gà.I have two dogs, three cats, and six chickens.
Nếu anh yêu em, anh hãy yêu cả con chó của em.If you love me, love my dog too.
Sao cô nuôi ‧ con chó lớn vậy?Why did you take a dog so big?
Đã thế, con này mà chóAnd, man, that thing' s dog
Có thể là trong hình dáng con chó luônMaybe even as a dog
Con chó chăn cừu lùa đàn cừu vào bãi chăn thả.A sheep dog drives the flock to the pasture.
Con chó vớ vẩn!Nonsense persons!
Bố mẹ đã nhìn thấy con biến thành một con chóYou saw me turn into a dog
Rồi chúng để mặc nó ở đó như một con chóAnd then they left her there like a dog
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1863 câu phù hợp với cụm từ 101 con chó đốm.Tìm thấy trong 0,635 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.