Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: mis_gal: penchwídhach -> en: expert  liên kết
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 08:25:04 CEST 2014
New translation: mis_gal: penchwidhíath -> en: expert  liên kết
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 08:22:30 CEST 2014
New translation: mis_gal: penal -> en: chapter  liên kết
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:33:03 CEST 2014
New translation: he: שלום שלום ירושלים שלום לך כאשר חוזר המשיח השבח שלו הוא בך -> pt: Shalom shalom Jerusalém Paz seja a ti Quando o Messias retornar Seus louvores encontre em ti  liên kết
Thiago FerreiraSat Aug 02 07:24:59 CEST 2014
Removed translation: en: music -> mis_gal: canthal
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:22:21 CEST 2014
New translation: en: where -> mis_gal: pémáin  liên kết
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:18:44 CEST 2014
New translation: en: place -> mis_gal: máin  liên kết
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:18:06 CEST 2014
Removed translation: en: place -> mis_gal: lóch
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:17:15 CEST 2014
Removed translation: en: place -> mis_gal: lóch
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:17:01 CEST 2014
Removed translation: en: place -> mis_gal: mái
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:16:27 CEST 2014
New translation: en: clear -> mis_gal: lóch  liên kết
s...e@yahoo.com.auSat Aug 02 07:15:56 CEST 2014
New translation: nb: dikte opp -> pl: zmyślać  liên kết
m...i@gmail.comSat Aug 02 06:07:46 CEST 2014

Xã hội