Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: ja: 緊急発進 -> vi: Xuất phát khẩn cấp  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:26:58 CEST 2014
New translation: ja: スクランブル -> vi: Xuất phát khẩn cấp  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:26:44 CEST 2014
New translation: ja: 爆撃機 -> vi: Máy bay đánh bom  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:24:58 CEST 2014
New translation: ja: 不測の事態を招きかねない危険な状況だ -> vi: Đó là một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến tình huống bất trắc  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:24:09 CEST 2014
New translation: ja: 不測の事態を招きかねない -> vi: Có thể dẫn đến tình huống bất trắc  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:23:48 CEST 2014
New translation: ja: 不測の事態 -> vi: Tình huống bất trắc  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:23:33 CEST 2014
New translation: ja: 防空識別圏 -> vi: Vùng nhận dạng phòng không  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:22:56 CEST 2014
New translation: ja: 警戒監視 -> vi: Giám sát và cảnh báo  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:20:51 CEST 2014
New translation: ja: 早期警戒機 -> vi: Cảnh báo sớm trên không  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:19:58 CEST 2014
New translation: ja: 航空自衛隊 -> vi: Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:18:51 CEST 2014
New translation: my: สวัสดี -> th: รับโอนเงิน  liên kết
Chan PenSun Apr 20 09:16:26 CEST 2014
New translation: ja: 警戒強化 -> vi: Tăng cường cảnh giác  liên kết
Khanh PhạmSun Apr 20 09:15:38 CEST 2014

Xã hội