Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: ru: 간호사 -> ko: 간호사  liên kết
r...a@mail.ruThu Sep 18 11:33:57 CEST 2014
New translation: yue: 房間 -> vi: phòng gian  liên kết
k...p@gmail.comThu Sep 18 11:32:15 CEST 2014
New translation: ru: 요리사 -> ko: 요리사  liên kết
r...a@mail.ruThu Sep 18 11:30:46 CEST 2014
New translation: yue: 戴安娜王妃 -> vi: Diana hoàng phi, xứ wales  liên kết
k...p@gmail.comThu Sep 18 11:28:13 CEST 2014
New translation: yue: 我好鍾意你 -> vi: Tôi rất yêu thích em  liên kết
k...p@gmail.comThu Sep 18 11:23:12 CEST 2014
New translation: ru: 사업가 -> ko: 사업가  liên kết
r...a@mail.ruThu Sep 18 11:21:09 CEST 2014
New translation: sr: vaskularna moždana lezija -> en: vascular brain lesion  liên kết
g...b@gmail.comThu Sep 18 11:12:20 CEST 2014
New translation: mk: истовремено -> tr: aynı anda  liên kết
k...n@yahoo.comThu Sep 18 11:11:44 CEST 2014
New translation: mk: истовремено -> tr: aynı zamanda  liên kết
k...n@yahoo.comThu Sep 18 11:11:30 CEST 2014
New translation: sr: zadnja lobanjska jama -> en: posterior cranial fossa  liên kết
g...b@gmail.comThu Sep 18 11:11:10 CEST 2014
New translation: yue: 一星期 -> vi: một tuần  liên kết
k...p@gmail.comThu Sep 18 11:09:13 CEST 2014
New translation: mk: исто така -> tr: aynı zamanda  liên kết
k...n@yahoo.comThu Sep 18 10:59:51 CEST 2014

Xã hội