Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: pl: prawo gospodarcze -> fr: droit (m.) des affaires  liên kết
Magdalena ZinserlingThu Jul 24 13:53:49 CEST 2014
New translation: en: The guardine period -> ar: The guardine periodترجم  liên kết
مصطفى احمد حى اللهThu Jul 24 13:21:34 CEST 2014
New translation: el: γλέντι -> hu: vigasság  liên kết
s...i@gmail.comThu Jul 24 12:37:22 CEST 2014
New translation: el: γλέντι -> hu: mulatság  liên kết
s...i@gmail.comThu Jul 24 12:37:01 CEST 2014
New translation: el: γλεντάω -> hu: mulat  liên kết
s...i@gmail.comThu Jul 24 12:36:06 CEST 2014
New translation: el: πεζοπορώ -> hu: túrázik  liên kết
s...i@gmail.comThu Jul 24 12:32:25 CEST 2014
New translation: ja: 訓読 -> vi: Đọc theo âm kun  liên kết
Khanh PhạmThu Jul 24 12:29:15 CEST 2014
New translation: ja: 訓読 -> vi: Kun-yomi  liên kết
Khanh PhạmThu Jul 24 12:29:04 CEST 2014
New translation: ja: 日本の三大珍味 -> vi: Ba món ngon Nhật Bản  liên kết
Khanh PhạmThu Jul 24 12:27:13 CEST 2014
New translation: el: ερώτημα -> hu: megkeresés  liên kết
s...i@gmail.comThu Jul 24 12:27:01 CEST 2014
New translation: el: ερώτημα -> hu: kétely  liên kết
s...i@gmail.comThu Jul 24 12:26:18 CEST 2014
New translation: ja: 卵巣 -> vi: Buồng trứng  liên kết
Khanh PhạmThu Jul 24 12:26:11 CEST 2014

Xã hội